Llywodraethu a Chydymffurfio

Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio yw Gwenan Hine.

Mae’r Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio yn rhan o Wasanaethau Corfforaethol y Brifysgol.

Mae’r Swyddfa’n darparu arweinyddiaeth, rheolaeth a chefnogaeth i’r Brifysgol o ran cydymffurfiad cyfreithiol; iechyd a diogelwch; mewnfudo; gweithdrefnau disgyblu, cwyno, ac apelio myfyrwyr; rheoli cofnodion; rhyddid gwybodaeth; diogelu data; gwasanaethau cyfreithiol; rheoli argyfwng; moeseg / moeseg ymchwil; y Ddyletswydd Atal; a materion llywodraethu a chydymffurfiaeth amrywiol.

Pennaeth y Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio yw Gwenan Hine.