Llywodraethu a Chydymffurfio

Mae’r Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio yn rhan o adran Gwasanaethau Corfforaethol y Brifysgol.

Mae’r Swyddfa’n darparu arweinyddiaeth, rheolaeth a chefnogaeth i’r Brifysgol o ran cydymffurfiad cyfreithiol, iechyd a diogelwch, cydymffurfiad UKVI, disgyblu myfyrwyr a gweithdrefnau apelio, gweithdrefnau cwyno, rheoli cofnodion, rhyddid gwybodaeth, diogelu data, gwasanaethau cyfreithiol, rheoli argyfwng, moeseg / moeseg ymchwil, y Ddyletswydd Atal a materion llywodraethu a chydymffurfiaeth amrywiol.

Pennaeth y Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio yw Gwenan Hine.