Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llywodraethu a Chydymffurfio

Diolch am eich neges. Mae staff y Brifysgol yn gweithio o adref ar hyn o bryd, ac oherwydd hynny, y dull gorau o gysylltu â ni fydd drwy e-bost. Byddwn yn ymateb mor fuan â phosib i'ch ymholiad.

Ar gyfer ymholiadau'r Iechyd a Diogelwch cysylltwch â healthandsafety@bangor.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau’r Mewnfudo cysylltwch â immigration@bangor.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau sy’n gysylltiedig â Rhyddid Gwybodaeth cysylltwch â info-compliance@bangor.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â chwynion cysylltwch â complaints@bangor.ac.uk

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud ag apeliadau academaidd cysylltwch  â  appeals@bangor.ac.uk

Pennaeth Llywodraethu a Chydymffurfio yw Gwenan Hine.

Mae’r Swyddfa Llywodraethu a Chydymffurfio yn rhan o Wasanaethau Corfforaethol y Brifysgol.

Mae’r Swyddfa’n darparu arweinyddiaeth, rheolaeth a chefnogaeth i’r Brifysgol o ran cydymffurfiad cyfreithiol; iechyd a diogelwch; mewnfudo; gweithdrefnau disgyblu, cwyno, ac apelio myfyrwyr; rheoli cofnodion; rhyddid gwybodaeth; diogelu data; gwasanaethau cyfreithiol; rheoli argyfwng; moeseg / moeseg ymchwil; y Ddyletswydd Atal; a materion llywodraethu a chydymffurfiaeth amrywiol.