Mae’r Gwasanaethau Cyfreithiol a Chydymffurfio yn rhan o Wasanaethau Corfforaethol y Brifysgol.

Mae’r Gwasanaethau Cyfreithiol a Chydymffurfio darparu arweinyddiaeth, rheolaeth a chefnogaeth i’r Brifysgol o ran cydymffurfiad cyfreithiol; gweithdrefnau disgyblu, cwyno, ac apelio myfyrwyr; rheoli cofnodion; rhyddid gwybodaeth; diogelu data; gwasanaethau cyfreithiol; contractau; rheoli argyfwng; moeseg / moeseg ymchwil a llywodraethu ymchwil; y Ddyletswydd Atal; a materion llywodraethu a chydymffurfiaeth amrywiol.

Edrychwch ar y wybodaeth Cysylltwch â Ni er mwyn darganfod y cyfeiriad e-bost fwyaf priodol ar gyfer eich ymholiad.

Llywodraethu a Chydymffurfio, Penbre, Ffordd Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, UK.

Cysylltwch â Ni

Edrychwch ar y rhestr staff i ddod o hyd i'r cyfeiriad e-bost fwyaf priodol ar gyfer eich ymholiad.

Rhestr Staff

Gwasanaethau Cyfreithiol a Chydymffurfio, Reichel, Ffriddoedd Site, Bangor, LL57 2TW