Rheoliadau ar gyfer Rhaglenni Hyfforddedig

Rheoliad 01 - Agor
Fersiwn ddiweddaraf: 2019 Fersiwn 2.2: Mewn grym o 1 Chwefror 2020
Mae’r rheoliadau hyn yn berthnasol i'r holl fyfyrwyr sydd ar rhaglen hyfforddedig.

Prif Newidiadau yn y Fersiwn hon
Yn ymgorffori cynrychiolaeth y Brifysgol mewn digwyddiad chwaraeon.

Fersiynau Blaenorol
Mae’r holl fersiynau blaenorol bellach yn ddi-rym.

Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Agor