Rheoliadau ar gyfer Rhaglenni Hyfforddedig

Rheoliad 01 - Agor
Fersiwn ddiweddaraf: Medi 2019: Mewn grym o 1 Medi 2019
Mae’r rheoliadau hyn yn berthnasol i'r holl fyfyrwyr sydd ar rhaglen hyfforddedig.

Prif Newidiadau yn y Fersiwn hon
Diweddariad cyffredinol.

Fersiynau Blaenorol
Mae’r holl fersiynau blaenorol bellach yn ddi-rym.

Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Agor