Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheoliadau ar gyfer Rhaglenni Hyfforddedig

Rheoliad 01 - Agor
Fersiwn ddiweddaraf: 2020 Fersiwn 1.1: Mewn grym o 1 Mai 2020
Mae’r rheoliadau hyn yn berthnasol i'r holl fyfyrwyr sydd ar rhaglen hyfforddedig.

Prif Newidiadau yn y Fersiwn hon
Caniateir addysgu ar lefel micro-gredyd.

Fersiynau Blaenorol
2019 Fersiwn 2.2: Yn ymgorffori cynrychiolaeth y Brifysgol mewn digwyddiad chwaraeon.

Fersiynau Archif

2019 Fersiwn 2.2

2017 Fersiwn 01

2016 Fersiwn 02

Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Agor