Rheoliadau ar gyfer Rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig

Rheoliad 03 - Agor
Fersiwn ddiweddaraf: 2018 Fersiwn 01: Mewn grym o 1 Hydref 2018 ymlaen
Mae’n berthnasol i’r holl fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Prif Newidiadau yn y Fersiwn hon
Diweddariad cyffredinol i'r rheoliad gan gynnwys canllawiau wedi'u diweddaru ar PhD trwy gyhoeddi.

Fersiynau Blaenorol
Mae’r holl fersiynau blaenorol bellach yn ddi-rym.