Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheoliadau ar gyfer y Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR)

Rheoliad 09 - Agor
Fersiwn ddiweddaraf: 2020 Fersiwn 01: Mewn grym o 1 Awst 2020 ymlaen
Mae hwn yn berthnasol i’r holl fyfyrwyr a gofrestrodd ar gyfer y Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) ar neu ar ôl 1 Awst 2020.

Prif Newidiadau yn y Fersiwn hon

Cyfeiriadau at ddogfennau proffesiynol wedi eu diweddaru, cynyddu estyniadau i 3 blynedd, mwy o feini prawf credydau cwrs, cyflwyniadau wedi eu hychwanegu at asesiadau modiwlau, cynyddu'r cyfnod i 6 mis ar gyfer cysylltu ag ysgolion i drefnu lleoliadau ar gyfer ail-arholi myfyrwyr, ac ychwanegu 'Rhaglen Gefnogaeth Ychwanegol' i fyfyrwyr sy'n gwneud cynnydd anfoddhaol tra maent ar leoliad ysgol.

Fersiynau Blaenorol
2015 Fersiwn 01

Mae’r holl fersiynau blaenorol bellach yn ddi-rym.

Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Agor