Rheoliadau ar gyfer y Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR)

Rheoliad 09 - Agor
Fersiwn ddiweddaraf: 2015 Fersiwn 01: Mewn grym o 1 Medi 2015 ymlaen
Mae hwn yn berthnasol i’r holl fyfyrwyr a gofrestrodd ar gyfer y Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) ar neu ar ôl 1 Medi 2015.

Prif Newidiadau yn y Fersiwn hon

Dim newidiadau o bwys.

Fersiynau Blaenorol
Mae’r holl fersiynau blaenorol bellach yn ddi-rym.