Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheoliadau ar gyfer Uwch Ddoethuriaethau (yn cynnwys y drefn apêl)

Rheoliad 12 - Agor
Fersiwn ddiweddaraf: 2018 Fersiwn 02: Mewn grym o 1 Mai 2018 ymlaen
Mae hwn yn berthnasol i’r holl gynlluniau uwch ddoethurol.

Prif Newidiadau yn y Fersiwn hon
Dim newidiadau o bwys.

Fersiynau Blaenorol
Mae’r holl fersiynau blaenorol bellach yn ddi-rym.

Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Agor