Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheoliadau Cyffredinol ar gyfer yr holl fyfyrwyr

Rheoliad 13 - Agor
Fersiwn ddiweddaraf: 2019 Fersiwn 1.3: Mewn grym o 1 Ebrill 2020
Mae'r hwn yn berthnasol i'r holl fyfyrwyr.

Prif Newidiadau yn y Fersiwn hon

Diweddaru cyfeiriadau'r Ordinhad i'r Rheoliad ar gyfer Disgyblaeth Myfyrwyr.

Fersiynau Blaenorol
Mae’r holl fersiynau blaenorol bellach yn ddi-rym.

Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Agor.