Rheoliadau Cyffredinol ar gyfer yr holl fyfyrwyr

Rheoliad 13 - Agor
Fersiwn ddiweddaraf: Tachwedd 2019: Mewn grym o 1 Tachwedd 2019
Mae'r hwn yn berthnasol i'r holl fyfyrwyr.

Prif Newidiadau yn y Fersiwn hon

Diweddariad cyffredinol.

Fersiynau Blaenorol
Mae’r holl fersiynau blaenorol bellach yn ddi-rym.

Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Agor.