Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheoliadau ar gyfer Byrddau Astudiaethau

Rheoliad 15 - Agor
Fersiwn ddiweddaraf: 2018 Fersiwn 01: Mewn grym o 1 Mai 2018 ymlaen

Prif Newidiadau yn y Fersiwn hon

Diweddariad cyffredinol.

Fersiynau Blaenorol
Mae’r holl fersiynau blaenorol bellach yn ddi-rym.

Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Agor