Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rheoliad ar gyfer Disgyblu Myfyrwyr

Rheoliad 21 - Agor 
Fersiwn ddiweddaraf: 2020 Fersiwn 02: Mewn grym o 1 Awst 2020
Mae'r hwn yn berthnasol i'r holl fyfyrwyr.

Prif Newidiadau yn y Fersiwn hon

Cyflwyno cyn-gyfarfodydd posibl ar gyfer rhai sydd mewn perygl, nodi’r cyfnodau amser yn dilyn cosbau, ehangu ar y 'Terfynu Ymrestriad' a chyfnod oedi cyn ail-dderbyn o 12 mis, a chynnwys rôl y Dirprwy Is-ganghellor y trafodion.

Fersiynau Blaenorol
2020 Fersiwn 01: Mân addasiadau i’r geiriad: Dylai'r rheoliad hwn gael ei ddefnyddio gan bob ysgol academaidd a gwasanaeth proffesiynol i ddelio â materion disgyblu. Gall myfyrwyr ofyn am gefnogaeth a chynrychiolaeth gan Undeb y Myfyrwyr ar unrhyw adeg.

2019 Fersiwn 1.2.

Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Agor