Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mwy am yr Ysgol

Sefydlwyd yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn 1978 ac mae ymhlith yr adrannau academaidd gorau sy’n ymwneud ag astudiaethau chwaraeon ym Mhrydain. Mae’n fyd-enwog am ansawdd ei hymchwil ac mae ganddi rai o ymchwilwyr mwyaf blaenllaw y byd.

Ein Cenhadaeth

Arwain dyfodol Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, a Gwyddor Perfformiad Dynol. Darparu profiad addysgu a dysgu rhagorol, cynhyrchu ymchwil gwyddonol o'r radd flaenaf a pheri effaith ystyrlon ar unigolion a sefydliadau. Meithrin amgylcheddau trawsnewidiol, anturus, cefnogol a chynhwysol sy'n galluogi'r myfyrwyr, y staff, y partneriaid a'r rhanddeiliaid i ddarganfod eu potensial a gwneud yn fawr ohono.

Byddwn yn eich grymuso i wneud cyfraniad sy'n seiliedig ar dystiolaeth ond sy'n arloesol a chadarnhaol at Chwaraeon, Perfformiad Dynol ac Iechyd yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a'r Byd y tu hwnt.

Uned amlddisgyblaethol sydd ag enw da

Mae’n uned amlddisgyblaethol sydd ag enw da yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ym meysydd seicoleg chwaraeon ac ymarfer, rheolaeth dros symudiadau a dysgu a ffisioleg ymarfer.

Mae staff yr ysgol yn arbenigwyr yn eu meysydd astudio, mae galw mawr amdanynt hefyd i gefnogi athletwyr elit, timau cenedlaethol, y fyddin a diwydiant.

Ymhlith y deg gorau yn y DU

Gosodwyd yr Ysgol ymhlith y deg gorau yn y DU am Wyddorau Chwaraeon yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE) 2008. Barnwyd bod 80% o’n hymchwil naill ai gyda’r gorau yn y byd neu o safon ryngwladol. Cyflwynwyd pob aelod o staff academaidd yr Ysgol (17) i’r ymarfer asesu, sef un o'r ychydig adrannau Gwyddorau Chwaraeon i wneud hynny. Yn ogystal â chanlyniadau’r ymarfer asesu ymchwil, yr Ysgol oedd yr unig adran sy’n gysylltiedig â chwaraeon yn y DU a ddyfarnwyd yn 'rhagorol' am addysgu yn y Teaching Quality Assessment Subject Review a gynhaliwyd ledled y DU.

Cyfleusterau ac adnoddau ar gyfer astudio chwaraeon

Mae gan yr Ysgol lawer o gyfleusterau ac adnoddau ar gyfer astudio chwaraeon, iechyd ac ymarfer yn wyddonol gydag ystod eang o labordai ac offer o’r radd flaenaf, i gyd mewn adeiladau yn edrych dros y Fenai gyda rhai o’r golygfeydd gorau yn y wlad. Mae ein labordai ffisioleg wedi cael eu hachredu gan y British Association of Sport and Exercise Sciences (BASES).

Mae’r ardal gyfagos yn ei gwneud yn un o’r prifysgolion gorau ym Mhrydain ar gyfer gweithgareddau chwaraeon ac awyr agored.

  • Wedi ei barnu yn un o’r deg prifysgol gorau i ddringwyr a cherddwyr gan y British Mountaineering Council (Hydref 2013).