Athena SWAN

Mae'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn dilyn agenda cydraddoldeb sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo gyrfaoedd merched sy’n gweithio ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth (STEMM). 

Cyflwynwyd ein cais am wobr arian ym mis Tachwedd 2014 gyda chynllun gweithredu wedi'i anelu at sicrhau bod diwylliant yr ysgol yn adlewyrchu Siartr Athena SWAN. Mae’n cydnabod:

  • Bod hyrwyddo gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg a meddygaeth yn hanfodol i ansawdd bywyd ledled y byd.
  • Mae’n allweddol bwysig bod merched yn cael eu cydnabod yn ddigonol mewn maes sydd yn draddodiadol wedi bod yn faes i ddynion yn bennaf, ac yn parhau i fod felly.
  • Ni all gwyddoniaeth gyflawni ei llawn botensial os na all elwa o ddoniau'r boblogaeth gyfan, a hyd nes y gall merched a dynion elwa'n gyfartal o'r cyfleoedd mae'n eu cynnig.

Gweithgareddau allweddol

Mae'r Ysgol yn gysylltiedig â'r gweithgareddau allweddol canlynol:

  • Codi proffil siartr Athena SWAN;
  • Recriwtio merched sy'n fyfyrwyr i bob un o'n rhaglenni gradd;
  • Cefnogi cynnydd a datblygiad myfyrwyr;
  • Recriwtio staff academaidd a myfyrwyr PhD sy'n ferched;
  • Cefnogi staff a myfyrwyr PhD ym mhob cam o ddatblygiad eu gyrfa;
  • Hybu amgylchedd gwaith cefnogol a chynhwysol;
  • Hwyluso cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith.

Image of Nicola CallowYr Athro Nicky Callow

Mae Nicky Callow yn Athro Seicoleg Chwaraeon ac yn Ddeon y Coleg Gwyddorau Dynol. Astudiodd yn yr ysgol, enillodd ei doethuriaeth ym Mhrifysgol Bangor yn 2000 ac mae wedi bod yn Seicolegydd Siartredig gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain ers hynny. Mae gan Nicky hefyd brofiad ymarferol helaeth gydag athletau rhyngwladol mewn amrywiaeth o chwaraeon.

Mae Nicky yn cynnal ymchwil mewn tri phrif faes: effeithiau gwybyddol ac ysgogiadol delweddaeth, o safbwynt ymddygiadol a niwrowyddoniaeth;  dynameg grŵp yn arbennig arweinyddiaeth drawsnewidiol, cydlyniad, effeithlonrwydd a chyfathrebu ar y cyd; ac ymyriadau gyda chleifion.

Proffil fideo (Sylwer - ffilmiwyd cyn dyrchafiad Nicky i Athro yn ddiweddar)