Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Newydd

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Israddedigion newydd ar gyfer mynediad 2020

Fel myfyriwr israddedig llawn-amser, bydd gennych ddau brif gost:

  • Eich ffioedd dysgu
  • Eich costau byw

Y newydd da ydi y gellwch chi gael cymorth ar gyfer y ddwy gost yma gan fod amrywiaeth eang o gymorth ariannol ar gael.

Mae’r ffioedd dysgu yn daliad wedi’i ohirio – h.y. nid oes raid i chi dalu’r ffioedd dysgu nes i chi raddio a dechrau ennill dros £26,575 y flwyddyn (6ed o Ebrill, 2020 ymlaen).

Bydd eich costau byw tra byddwch yn fyfyriwr yn cynnwys eitemau fel llety, bwyd, llyfrau, dillad a theithio. Gallwch wneud cais am Fenthyciad Cynhaliaeth i’ch helpu gyda’ch costau byw.

Bydd pob myfyriwr cymwys o Gymru yn derbyn Grant Cynhaliaeth o £1,000 y flwyddyn. Gall myfyrwyr hefyd fod yn gymwys am Grant Cynhaliaeth ychwanegol ar sail prawf modd. Bydd y swm yn dibynnu ar incwm yr aelwyd, gyda mwy o gymorth i’r bobl sydd ei angen fwyaf.

Mae gan y rhan fwyaf o fyfyrwyr swyddi rhan-amser yn ystod y gwyliau ac/neu yn ystod y tymor i’w helpu gyda’u costau. Tra byddwch yma, gall y Biwro Cyflogaeth Myfyrwyr eich helpu i gael hyd i waith rhan-amser, tra bydd y cyfleoedd profiad gwaith sydd ar gael drwy’r Ganolfan Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn cyfoethogi eich CV a’ch helpu i gael swydd ar ôl i chi raddio. Gallai cymryd rhan yng nghynllun Gwobr Cyflogadwyedd Bangor hefyd wneud gwahaniaeth i’ch rhagolygon am swydd ar ôl graddio.