Myfyrwyr Newydd

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Israddedigion newydd ar gyfer mynediad 2019

Fel myfyriwr israddedig llawn-amser, bydd gennych ddau brif gost:

  • Eich ffioedd dysgu
  • Eich costau byw

Mae help ar gael i gwrdd â'r costau hyn, gyda'r union gefnogaeth ariannol sydd ar gael i chi yn dibynnu ar ba ran o'r DU / UE rydych chi.

Bydd Prifysgol Bangor yn codi ffi dysgu o £9,000 ar fyfyriwr israddedig llawn-amser, sy'n dechrau ym mis Medi 2019.

Bydd y ffi dysgu hon hefyd yn berthnasol i gyrsiau Addysg TAR Uwchradd ac Addysg Uwchradd sy'n dechrau ym mis Medi 2019.

Gall y brifysgol gynyddu'r ffioedd am bob blwyddyn astudio ddilynol yn unol ag unrhyw swm a ganiateir gan Lywodraeth Cymru.

Y peth pwysig i'w gofio am y ffioedd dysgu yw nad oes rhaid i fyfyrwyr y DU / UE dalu'r ffi ddysgu ymlaen llaw - byddwch chi'n astudio'n gyntaf ac yn talu'n ôl pan fyddwch chi'n ennill. Nid oes rhaid i chi dalu unrhyw ffioedd dysgu ar y blaen neu tra'ch bod chi'n astudio (er y gallwch chi os ydych chi eisiau). Gohiriwyd y taliad tan i chi raddio trwy fenthyciad ffioedd dysgu. Byddwch yn dechrau ad-dalu'r benthyciad cyn gynted ag y byddwch chi'n dechrau ennill dros £25,000 y flwyddyn.

Defnyddiwch y dewislen ar y dde am wybodaeth manwl am gyllid myfyrwyr.

Cofiwch fod Prifysgol Bangor hefyd yn cynnig Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau er mwyn darparu cymorth bellach i fyfyrwyr newydd a'r rhai sy'n dychwelyd.