Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bywyd cymdeithasol

SportMae bywyd cymdeithasol Cymraeg heb ei ail ym Mangor, ac Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB) sy’n ganolbwynt i’r rhan helaeth o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau hamdden a chymdeithasol – yn amrywio o nosweithiau cymdeithasol, Eisteddfod a Dawns Ryng-golegol i gemau pêl-droed a rygbi, a theithiau blynyddol i’r Iwerddon neu’r Alban.

I’ch diddanu

O amgylch y campws

Mae clwb nos Academi yn ganolbwynt i lawer iawn o’r adloniant gyda’r nos. Yn ogystal â chlwb nos, mae gan Academi ddau far, caffi a siop.

Mae’r ffefrynnau rheolaidd yn Academi yn cynnwys Clwb Cymru, sy’n cael ei drefnu bob pythefnos gan UMCB. Clwb Cymru yw un o uchafbwyntiau cyson bywyd cymdeithasol Bangor, pan fydd cannoedd o fyfyrwyr Cymraeg yn mwynhau eu hunain i gerddoriaeth Cymraeg a Saesneg. Gydag awyrgylch hwyliog a themâu gwirion o bryd i’w gilydd, mae’r noson yma’n un boblogaidd iawn.

Mae’r Brifysgol yn rhedeg nifer o allfeydd bwyd a diod ar draws y campws, yn cynnwys Bar Uno sy’n darparu lleoliad cymdeithasol i fyfyrwyr ym mhentref Ffriddoedd. Mae yno dri sgrin mawr ac mae’r calendr digwyddiadau yn cynnwys nosweithiau chwaraeon rheolaidd, twrnameintiau pŵl ac adloniant.

Wedi’i leoli ym mhentref Santes Fair, Barlows yw’r lle perffaith i gyfarfod a chymdeithasu gyda ffrindiau. Mae’r caffi a bar yma yn cynnig dewis o opsiynau bwyd a diod yn ogystal a siop sy’n gwerthu amrywiaeth o eitemau bwyd hanfodol.

Pontio

Mae canolfan Pontio yn sefydliad o fri byd-eang ym maes arloesi mewn gwyddoniaeth, technoleg a’r celfyddydau creadigol. Yn ogystal â bod yn gartref i Undeb y Myfyrwyr, mae’n cynnwys theatr, theatr stiwdio, sinema, ystafelloedd darlithio, mannau cynnal arddangosfeydd, bar a chaffi.

Campws Byw

Mae Campws Byw yn rhaglen o weithgareddau i fyfyrwyr sy’n byw yn neuaddau preswyl y Brifysgol. Cymerwch seibiant oddi wrth eich astudiaethau, dewch i gwrdd â phobl newydd a rhowch gynnig ar rhywbeth newydd!

SportClybiau a Chymdeithasau

Mae tua 200 o glybiau a chymdeithasau yn y Brifysgol a gallwch ymaelodi a phob un am ddim.

Mae nifer o gymdeithasau yn dod o dan ymbarél UMCB, a’r rheiny’n amrywio o chwaraeon i grefydd, o lenyddiaeth i adloniant. Er enghraifft, mae’r canlynol o dan adain UMCB: timau pêl-droed, corau a phartïon canu a cherdd dant, gweithgareddau Aelwyd yr Urdd, a chylchgrawn Y Ddraenen.

Mwy am ein clybiau a chymdeithasau

Y lle delfrydol ar gyfer chwaraeon a gweithgareddau awyr agored

Wedi ei leoli rhwng mynyddoedd Eryri a’r Fenai, mae Bangor yn le delfrydol ar gyfer pob math o chwaraeon – yn enwedig rhai awyr agored. Mae gan y Brifysgol cyfleusterau chwaraeon o’r radd flaenaf, yn cynnwys campfa fodern yng Nghanolfan Brailsford sydd wedi ei leoli ym Mhentref Ffriddoedd.

Mwy am y cyfleoedd chwaraeon ym Mangor...

Fideo: Profiadau ein Myfyrwyr