Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ehangu Mynediad yn y Gymuned

Yn ogystal â datblygu rhagor o gysylltiadau â'r gymuned a darparu trosolwg o waith Prifysgol Bangor yn y maes ar hyn o bryd, mae'r Ganolfan yn cefnogi prosiectau mewn partneriaeth â phobl sydd eisoes yn weithgar yn y gymuned. Bwriad y prosiectau hyn yw codi dyheadau unigolion o bob oed nad oes ganddynt unrhyw brofiad o addysg uwch, gan ddarparu cyfleoedd i staff academaidd y Brifysgol a phartneriaid y Rhwydwaith Ehangu Mynediad i gynnig gweithgareddau blasu a allai godi hyder a rhoi cyfle i bobl ymweld â'r Brifysgol a dod i'w hadnabod.

Mae Canolfan Ehangu Mynediad y Brifysgol yn gweithio'n agos â Phartneriaeth Ymestyn yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru, gan ddarparu cyfleoedd ar gyfer dilyniant yn dilyn prosiectau Ymestyn yn Ehangach mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf.