Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Syr David Attenborough

Cyflwynwyd Syr David Attenborough, OM, CH, darlledwr a naturiaethwr, gyda Gradd er Anrhydedd gan Birfysgol Bangor yn 2009 i nodi eu 125 mlwyddiant.

image of david attenboroughBu tad Syr David yn astudio yn y Coleg Normal, Bangor, a threuliodd y teulu wyliau yn yr ardal sawl gwaith.

Meddai Syr David: "Rwyf wrth fy modd ac yn ei theimlo'n anrhydedd mawr i dderbyn y Radd er Anrhydedd. Treuliais sawl gwyliau hapus ar Ynys Môn, yn astudio adar a'r ffosiliau gwych ar lan y môr ym Mhenmon.

Mae'n wefr hefyd oherwydd yr enw da eithriadol sydd i'r Brifysgol hon ym maes astudio gwyddorau'r amgylchedd a'r môr. Mae arnom angen pobol efo'r arbenigaeth a'r sgiliau ymchwil hollbwysig i geisio datrys problemau'r byd. Does r'un anrhydedd rwy'n ei werthfawrogi'n fwy na'r rhai a roddir gan brifysgol.

Rwy'n meddwl mai prifysgolion yw'r sefydliadau pwysicaf yn ein cymdeithas. Hwy yw'r unig fannau lle nad oes unrhyw berthynas rhwng gwirionedd â masnach na gwleidyddiaeth. Mae sefydliadau o'r fath yn brin a dylid eu mawrygu. Os oes un ohonynt yn rhoi anrhydedd i chi yna dylech ei drysori."