Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cymerwch ran

Gall unrhyw un fod yn rhan o Arloesi Pontio, naill ai fel aelod neu beidio.

Mae gan ein haelodau fynediad at ein holl gyfleusterau, technoleg ac arbenigedd. Gall rhai nad ydynt yn aelodau hefyd gael mynediad i’n gofod creadigol a pheirianneg.

Gobeithiwn y bydd rhai nad ydynt yn aelodau yn cael eu hysbrydoli o weld rhai o waith ar y gweill gan ein harloeswyr. Rydym yn annog pawb sy’n ymweld â ni i gyfrannu at drafodaethau a dadleuon, a mwynhau cwrdd â phobl newydd ddiddorol.

Os hoffech wybod mwy am Arloesi Pontio a sut y gallech ymweld neu ddefnyddio ein cyfleusterau cysylltwch â ni ar api@pontio.co.uk or 01248 38 2820.