Gwybodaeth am Arloesi Pontio

Rhoi syniadau ar waith

Mae ein gofod pwrpasol trawiadol yn gartref i’r dechnoleg ddiweddaraf. Mae hyn yn golygu y gallwn hwyluso prototeipio cynnyrch a gwasanaethau masnachol a rhoi syniadau hyfyw ar y farchnad yn gyflym.

Mae cyfleusterau unigryw Arloesi Pontio, y staff gwybodus a’r gwasanaethau cefnogi yn helpu i gau’r bwlch arloesi rhwng mentrau yng Nghymru, o ficro fusnesau i sefydliadau mawr.

Lle mae’r celfyddydau yn cwrdd â gwyddoniaeth

Mae ein henw yn adlewyrchu’r ffaith ein bod yn credu’n gryf bod y datblygiadau arloesol gorau yn cael eu harchwilio a’u datblygu ar draws nifer o ddisgyblaethau. Mae Arloesi Pontio yn fan lle caiff cydweithio agos rhwng y celfyddydau a gwyddoniaeth ei annog yn fawr.

Helpu i adeiladu economi gynaliadwy

Mae Arloesi Pontio wedi ei ymrwymo i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau gwerth uchel a fydd yn helpu Cymru a gweddill y DU i gwrdd â’r her o gystadleuaeth gynyddol yn fyd-eang.

Credwn fod lefelau sgiliau uchel ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) yn gyfranwyr pwysig at sicrhau ffyniant a gobeithiwn y bydd Arloesi Pontio yn ysbrydoli rhagor o bobl ifanc ein rhanbarth i ymddiddori mewn pynciau STEM.

Ein hymrwymiad i’n cymuned

Mae Arloesi Pontio wedi ymrwymo i ddarparu cefnogaeth ddatblygu ragorol i bob math o fusnesau. Mae gennym bolisi ‘drws agored’ ac yn annog y gymuned gyfan i gymryd rhan a chydweithio.

Mae ein cyfleusterau arloesi blaengar wedi cael cymorth cyllid Cydgyfeiriant yr Undeb Ewropeaidd: ein nod cyffredin yw cefnogi datblygiad busnesau cryf a chynaliadwy yn y rhanbarth hwn.

 

Mae’r enw ‘Pontio’ yn ymgorffori hanfod ac ethos ein canolfan newydd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?