Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ein safleoedd

Yn Arloesi Pontio, ynghanol Bangor, gall arloeswyr ac entrepreneuriaid archwilio, creu a datblygu syniadau a gwasanaethau newydd.

Mae canolfan Arloesi Pontio yn galluogi ein hentrepreneuriaid a dylunwyr i werthuso eu syniadau drwy ddefnyddio offer a deunyddiau crefft syml. Gallant hefyd brofi hyfywedd prototeipiau gan ddefnyddio technolegau prototeipio cyflym digidol.

Mae hefyd cyfleusterau Arloesi Pontio ychwanegol ar gael ar Stryd y Deon.