Ein safleoedd

Yn Arloesi Pontio, ynghanol Bangor, gall arloeswyr ac entrepreneuriaid archwilio, creu a datblygu syniadau a gwasanaethau newydd.

Mae canolfan Arloesi Pontio yn galluogi ein hentrepreneuriaid a dylunwyr i werthuso eu syniadau drwy ddefnyddio offer a deunyddiau crefft syml. Gallant hefyd brofi hyfywedd prototeipiau gan ddefnyddio technolegau prototeipio cyflym digidol.

Yn yr Ardal Arloesi yn Stryd y Deon, wrth ochr yr ysgolion Peirianneg Electronig a Chyfrifiadureg, mae pwyslais ar gynhyrchu prototeipiau a fydd yn gweithredu’n llawn.

Mae llif dwy ffordd, parhaus o arloesi rhwng ein safleoedd: yn gyffredinol bydd syniadau arloesi gan ddefnyddwyr yn dechrau yn Arloesi Pontio ac yn symud i’r Ardal Arloesi i’w rhoi ar waith; ac yn gyffredinol bydd syniadau arloesol a ysbrydolwyd gan dechnoleg yn symud o’r Ardal Arloesi i Arloesi Pontio i gael eu dilysu gan ddefnyddwyr.