Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Swyddfeydd

Ceisiadau Israddedig

Ceisiadau Ôl-raddedig

Myfyrwyr Rhyngwladol

Codes of practice

Swyddfa Derbyniadau

Derbyniadau'n gyfrifol am brosesu'r holl geisiadau gan fyfyrwyr cartref/yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer cyrsiau israddedigion ac ôl-raddedigion y Brifysgol. Rydym yn Neuadd Rathbone, Ffordd y Coleg.

Cyfeiriad: Derbyniadau, Prifysgol Bangor,
Ffordd y Coleg, Bangor, Gwynedd, LL57 2TF, UK
Ffôn:  01248 383717 (allanol), 3717 (mewnol)
E-Bost: applicantservices@bangor.ac.uk