Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Climbers' Club

Casgliad sydd wedi’i leoli yn Llyfrgell y Normal yw hwn. Sefydlwyd y clwb cenedlaethol yma yn 1898 a’i amcanion yw i annog mynydda a dringo, ac i hyrwyddo diddordebau cyffredinol mynyddwyr a’r awyrgylch fynyddol.

Mae  llyfrgell y Climbers’ Club yn gasgliad o lyfrau sy’n ymwneud â dringo a mynydda a gasglwyd rhwng y 1930au a’r 1950au gan aelodau’r clwb ac, yn wreiddiol, roedd ym meddiant yr Alpine Club.

Chwalwyd y casgliad yn y 1960au ond gwnaethpwyd penderfyniad i’w ail-adeiladu yn y 1970au drwy gasglu llyfrau o amryw leoliadau ar draws y wlad.

Cartrefwyd y casgliad newydd yng Nghanolfan Fynydd Genedlaethol Plas y Brenin yng Nghapel Curig, ond oherwydd rhesymau diogelwch a storio fe’i trosglwyddwyd i ofal Prifysgol Bangor yn 2012.