Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Boneddiges Herbert Lewis

Mae’r Foneddiges Ruth Herbert Lewis yn adnabyddus am ei gwaith arloesol yn casglu a chyhoeddi caneuon gwerin Cymreig ac fel aelod blanllaw o Gymdeithas Alawon Gwerin Cymru. Gwasanaethodd fel Ysgrifenyddes o’r Gymdeithas honno rhwng 1914 a 1924 ac fel Cadeirydd rhwng 1927 a 1930 cyn dod yn Lywydd yn 1930 hyd ei marwolaeth yn 1946.

Dyma ei chasgliad personol o lyfrau sy’n cynnwys 182 o eitemau am alawon gwerin a llen gwerin o gychwyn y bedwaredd ganrif ar bymetheg hyd yr ugeinfed ganrif.

Rhoddwyd y casgliad i’r Llyfrgell gan Ruth Facer, wyres y Foneddiges Herbert, yn 2005.