Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pinnacle Club

Clwb Prydeinig o ddringwyr benywaidd yw’r Pinnacle Club a’i amcanion yw annog datblygiad dringo a mynydda ymhlith merched, a dod a phawb sydd â diddordeb yn y gweithgareddau hyn at ei gilydd. Er mwyn hybu ymdrechion y clwb, crewyd llyfrgell fechan, i’w defnyddio gan yr aelodau.

Mae oddeutu 350 o lyfrau i’w canfod yn y casgliad ac amryw gylchgronnau ar bynciau yn ymwneud â dringo a mynydda ynghyd â hanes dringwyr benywaidd sy’n dyddio’n ôl i’r 1920au.

Oherwydd lleoliad anaddas y llyfrgell yn y gorffennol, fe’i trosglwyddwyd i ofal Prifysgol Bangor yn ystod Haf 2013.