Casgliadau Arbennig Printiedig

Mae’r term Casgliadau Arbennig yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio casgliadau di-brint a phrintiedig sydd yn meddu ar nodweddion sy’n eu gwneud yn wahanol i fathau eraill o gasgliadau.

Enghraifft o gasgliad arbennig printiedig yw Casgliad Owen Pritchard. Dyma gasgliad a grewyd gan Dr Owen Pritchard rhwng 1884 a 1920 ac a gyflwynwyd yn rhodd i’r Brifysgol yn 1920. Mae’r casgliad yn cynnwys nifer o eitemau a gynhyrchwyd gan y gweisg preifat yn ystod diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a chychwyn yr ugeinfed ganrif.

Cliciwch ar y casgliadau a enwir isod am ragor o wybodaeth :