Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llyfrau Prin

Defnyddir ystafell ddarllen yr Archifdy ar gyfer ymgynghori â llyfrau prin. Er mwyn edrych ar eitemau o’r Casgliad Llyfrau Prin dylid :

  • Chwilio am Lyfrau Prin yng nghatalog y llyfrgell, a rhoi cais am ddaliad (neilltuo copi)

  • Ewch i ystafell ddarllen yr Archifau i weld y llyfr sydd wedi'i geisio

Darllenwch y dudalen COA am ragor o wybodaeth: Sut alla i weld llyfr prin neu eitem o'r casgliad arbennig?

Pwysig : Bydd Llyfrau Prin ar gael rhwng 11:00yb a 2:00yh pob dydd. Mewn rhai amgylchiadau, mae modd gwneud cais arbennig er mwyn cael gweld eitemau cyn gynted â phosib. Cysylltu â’r Swyddog Casgliadau Arbennig, Shan Robinson, yn uniongyrchol drwy ffonio (01248) 382913 neu (01248) 383276.