Rhestr Staff

Enw +44 1248 Swydd

Pennaeth yr Ysgol

Yr Athro Jonathan Williams 382642 Athro Bancio a Chyllid

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol

Yr Athro Owain ap Gwilym 382176 Athro Cyllid

Staff Gweinyddol

Alison Griffiths 383879 Gweinyddwr Cyffredinol
Julie Boulton 383023 Gweinyddwr Myfyrwyr (PGR)
Cara Davies 382641 Gweinyddwr Myfyrwyr (Is-raddedig)
Susanne Robinshaw 382177 Gweinyddwr Myfyrwyr (PGT)
Dr Alan Thomas 383187 Cydlynydd Cronfeydd Data a Thecnolegydd Dysgu
Melanie Brown 388075 Swyddog Cyswllt a Chefnogaeth Rhyngwladol, Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes

Athrawon Academaidd

Yr Athro Yener Altunbaş 382191 Athro mewn Economeg
Yr Athro John Ashton 388193 Athro mewn Bancio
Yr Athro Bernardo Batiz-Lazo 388349 Athro Hanes Busnes ac Rheolaeth Bancio
Yr Athro Santiago Carbo-Valverde 388852 Athro mewn Economeg a Chyllid
Yr Athro Gareth Griffiths 388543 Athro mewn Busnes a Rheolaeth
Yr Athro Louise Hassan 383280 Athro mewn Seicoleg Defnyddwyr
Yr Athro Lynn Hodgkinson 382165 Athro mewn Cyllid a Chyfrifeg
Yr Athro Aziz Jaafar 383226 Athro mewn Cyfrifeg
Yr Athro Doris Merkl-Davies 382120 Professor of Accounting
Yr Athro Kostas Nikolopoulos 383796 Athro Gwyddoniaeth Penderfynu
Yr Athro Edward Shiu 382161 Athro Marchnata

Athrawon Emeritws

Yr Athro Shanti Chakravarty Athro mewn Economeg
Yr Athro Ted Gardener Athro mewn Bancio
Yr Athro John Goddard Athro mewn Economeg Cyllidol
Yr Athro Phil Molyneux Athro mewn Bancio a Chyllid
Yr Athro Sally Sambrook Athro mewn Datblygu Adnoddau Dynol
Yr Athro John Thornton Athro mewn Cyllid Byd-eang

Staff Academaidd Uwch

Dr Rasha Alsakka 383571 Darllenydd mewn Bancio a Chyllid
Wendy Ashurst 383482 Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifeg
Dr Rhys ap Gwilym 388814 Uwch Ddarlithydd mewn Economeg
Mr David James 383227 Uwch Ddarlithydd mewn Marchnata
Mr Stephen Jones 382089 Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Rheolaeth
Dr Azhdar Karami 388350 Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Busnes
Dr Noemi Mantovan 388081 Uwch Ddarlithydd mewn Economeg (Absenoldeb mamolaeth)
Dr Siwan Mitchelmore 388345 Uwch Ddarlithydd mewn Busnes a Rheolaeth
Dr Sara Parry 388457 Uwch Ddarlithydd mewn Marchnata (Absenoldeb mamolaeth)

Staff Academaidd

Dr Dave Ayling 382174 Darlithydd mewn Cyfrifeg a Chyllid
Dr Koen Bartels 388790 Darlithydd mewn Astudiaethau Rheolaeth
Dr Annika Beelitz 382993 Darlithydd mewn Cyfrifeg
Dr Sara Closs-Davies 388163 Darlithydd mewn Cyfrifeg
Dr Clair Doloriert 382158 Darlithydd mewn Busnes a Sefydliadau
Mr David Ellams 382591 Cynorthwyydd Tiwtora mewn Bancio, Cyllid ac Economeg
Dr Sonya Hanna 388077 Darlithydd mewn Marchnata
Dr Danial Hemmings 388162 Darlithydd mewn Cyllid
Dr Edward Jones 388393 Darlithydd mewn Economeg (Cyfrwng Cymraeg)
Dr Ayan Orujov 383650 Darlithydd mewn Cyllid
Dr Marco Pelliccia 388109 Darlithydd mewn Economeg
Alessio Reghezza 388398 Darlithydd mewn Bancio
Dr Helen Rogers 382171 Darlithydd mewn Cyfrifeg
Georgina Smith 388457 Darlithydd mewn Marchnata (Cyfnod Mamolaeth i Sara Parry)
Dr Chrysovalantis Vasilakis 382718 Darlithydd mewn Economeg
Nia Wyn Weatherley 388271 Cysylltai Dysgu
Dr Gwion Williams 383959 Darlithydd mewn Cyllid

Darlithwyr Rhan-amser

Riaz Anwar Dartlithydd mewn Cyfrifeg
Mr Iqbal Asaria   Darlithydd mwen Cyfrifeg Islamaidd a Yswiriant Islamaidd
Keith Checkley Darlithydd mewn Credyd a Benthyciadau
Mr Brian Jones Darlithydd mewn Rheolaeth Strategol a Gweinyddiaeth Gyhoeddus
Jeff Williams-Jones Darlithydd mewn Cynllunio Busnes
Victoria Somoye Darlithydd mewn Cyfraith ar gyfer Busnes
Dr Fatima Cardias Williams  Darlithydd mewn Bancio a Chyllid
AlFatih Gessan Pananjung   Darlithydd mewn Bancio Islamaidd a Chyllid Islamaidd

Y Ganolfan Rheolaeth

Am restr o’r staff, ewch i’w gwefan.