Rhestr Staff

Enw +44 1248 Swydd

Pennaeth yr Ysgol

Yr Athro Jonathan Williams 382642 Athro Bancio a Chyllid

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol

Yr Athro Owain ap Gwilym 382176 Athro Cyllid
Dr Rhys ap Gwilym 388814 Uwch Ddarlithydd mewn Economeg
Yr Athro Louise Hassan 383280 Athro mewn Seicoleg Defnyddwyr

Athrawon Academaidd

Yr Athro Yener Altunbaş 382191 Athro mewn Economeg
Yr Athro John Ashton 388193 Athro mewn Bancio
Yr Athro Bernardo Batiz-Lazo 388349 Athro Hanes Busnes ac Rheolaeth Bancio
Yr Athro Santiago Carbo-Valverde 388852 Athro mewn Economeg a Chyllid
Yr Athro Gareth Griffiths 388543 Athro mewn Busnes a Rheolaeth
Yr Athro Lynn Hodgkinson 382165 Athro mewn Cyllid a Chyfrifeg
Yr Athro Aziz Jaafar 383226 Athro mewn Cyfrifeg
Yr Athro Doris Merkl-Davies 382120 Professor of Accounting
Yr Athro Kostas Nikolopoulos 383796 Athro Gwyddoniaeth Penderfynu
Cyfarwyddwr Ymchwil y Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas
Yr Athro Edward Shiu 382161 Athro Marchnata

Athrawon Emeritws

Yr Athro Shanti Chakravarty Athro mewn Economeg
Yr Athro Ted Gardener Athro mewn Bancio
Yr Athro John Goddard Athro mewn Economeg Cyllidol
Yr Athro Phil Molyneux Athro mewn Bancio a Chyllid
Yr Athro Sally Sambrook Athro mewn Datblygu Adnoddau Dynol
Yr Athro John Thornton Athro mewn Cyllid Byd-eang

Staff Academaidd Uwch

Dr Rasha Alsakka 383571 Darllenydd mewn Bancio a Chyllid
Mr David James 383227 Uwch Ddarlithydd mewn Marchnata
Mr Stephen Jones 382089 Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Rheolaeth
Dr Azhdar Karami 388350 Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Busnes
Dr Noemi Mantovan 388081 Uwch Ddarlithydd mewn Economeg
Dr Sara Parry 388457 Uwch Ddarlithydd mewn Marchnata

Staff Academaidd

Wendy Ashurst 383482 Darlithydd mewn Cyfrifeg
Dr Dave Ayling 382174 Darlithydd mewn Cyfrifeg a Chyllid
Dr Koen Bartels 388790 Darlithydd mewn Astudiaethau Rheolaeth
Dr Annika Beelitz 382993 Darlithydd mewn Cyfrifeg
Mr Colin Bradley 388133 Darlithydd mewn Cyfrifeg
Sara Closs-Davies 388163 Darlithydd mewn Cyfrifeg
Dr Clair Doloriert 382158 Darlithydd mewn Busnes a Rheolaeth
Mr David Ellams 382591 Cynorthwyydd Tiwtora mewn Bancio, Cyllid ac Economeg
Dr Sonya Hanna 388077 Darlithydd mewn Marchnata
Dr Danial Hemmings 388162 Darlithydd mewn Cyllid
Dr Edward Jones 388393 Darlithydd mewn Economeg (Cyfrwng Cymraeg)
Dr F. Saverio Stentella Lopes 382180 Darlithydd mewn Cyllid
Dr Miriam McGowan 383628 Darlithydd mewn Marchnata
Dr Siwan Mitchelmore 388345 Darlithydd mewn Busnes a Rheolaeth
Dr Ayan Orujov 383650 Darlithydd mewn Cyllid
Dr Marco Pelliccia 388109 Darlithydd mewn Economeg
Dr Helen Rogers 382171 Darlithydd mewn Cyfrifeg
Dr Chrysovalantis Vasilakis 382718 Darlithydd mewn Economeg
Nia Wyn Weatherley 388271 Cysylltai Dysgu
Dr Gwion Williams 383959 Darlithydd mewn Cyllid

Darlithwyr Rhan-amser

Mr Brian Jones Darlithydd mewn Rheolaeth Strategol a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Staff Gweinyddol

Melanie Brown 388075 Swyddog Cyswllt a Chefnogaeth Rhyngwladol
Alison Griffiths 383879 Gweinyddwr Ysgol
Karen Williams 382166 Cynorthwyydd Personol i Bennaeth yr Ysgol a Deon y Coleg
Staff Gweinyddiaeth Myfyrwyr y Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas

Y Ganolfan Rheolaeth

Am restr o’r staff, ewch i’w gwefan.

Ymchwilwyr PhD

Os hoffech gysylltu â myfyriwr ymchwil, cysylltwch â’n Tîm Cymorth PhD ar +44 1248 388197, neu ewch i’r dudalen Myfyrwyr Ymchwil.