Rhestr Staff

I ddarllen proffiliau unigol, cliciwch ar yr enw. Er mwyn rhoi galwad i unrhyw un o'r aelodau staff, ffoniwch 01248 ac yna'r rhif isod.

Am fanylion staff Gweinyddiaeth Myfyrwyr, cliciwch yma.

Pennaeth yr Ysgol

Aelod o Staff Ebost Ffôn Swydd
Yr Athro Jonathan Williams
382642 Athro Bancio a Chyllid

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol

Aelod o Staff Ebost Ffôn Swydd
Yr Athro Owain ap Gwilym
382176 Athro Cyllid
Dr Rhys ap Gwilym
383221 Uwch Ddarlithydd mewn Economeg
Yr Athro Louise Hassan
383280 Athro mewn Seicoleg Defnyddwyr

Athrawon Academaidd

Aelod o Staff Ebost Ffôn Swydd
Yr Athro Yener Altunbas
382191 Athro mewn Economeg
Yr Athro John Ashton
388193 Athro mewn Bancio
Yr Athro Bernardo Batiz-Lazo
388349 Athro Hanes Busnes ac Rheolaeth Bancio
Yr Athro Santiago Carbo-Valverde
388852 Athro mewn Economeg a Chyllid
Yr Athro Tony Dobbins
383948 Athro mewn Astudiaethau Cyflogaeth
Yr Athro Gareth Griffiths
388543 Athro mewn Busnes a Rheolaeth
Yr Athro Lynn Hodgkinson
382165 Athro mewn Cyllid a Chyfrifeg
Yr Athro Aziz Jaafar
383226 Athro mewn Cyfrifeg
Yr Athro Kostas Nikolopoulos
383796 Athro Gwyddoniaeth Penderfynu
Cyfarwyddwr Ymchwil y Coleg Busnes, y Gyfraith, Addysg a Gwyddorau Cymdeithas
Yr Athro Sally Sambrook
382046 Athro mewn Datblygu Adnoddau Dynol
Yr Athro Edward Shiu
382161 Athro Marchnata

Athrawon Emeritws

Aelod o Staff Ebost Ffôn Swydd
Yr Athro Shanti Chakravarty
  Athro Economeg
Yr Athro Ted Gardener
  Athro Bancio
Prof John Goddard
  Athro mewn Economeg Cyllidol
Prof Phil Molyneux
  Athro mewn Bancio a Chyllid
Prof Sally Sambrook
  Athro mewn Datblygu Adnoddau Dynol
Yr Athro John Thornton
  Athro Cyllid Byd-eang

Staff Academaidd Uwch

Aelod o Staff Ebost Ffôn Swydd
Dr Rasha Alsakka
383571 Darllenydd mewn Bancio a Chyllid
Mr David James
383227 Uwch Ddarlithydd mewn Marchnata
Mr Stephen Jones
382089 Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Rheolaeth
Dr Azhdar Karami
388350 Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Busnes
Dr Noemi Mantovan
388081 Uwch Ddarlithydd mewn Economeg
Dr Sara Parry
388457 Uwch Ddarlithydd mewn Marchnata

Staff Academaidd

Aelod o Staff Ebost Ffôn Swydd
Wendy Ashurst
383482 Darlithydd mewn Cyfrifeg
Dr Dave Ayling
382174 Darlithydd mewn Cyfrifeg a Chyllid
Dr Koen Bartels
388790 Darlithydd mewn Astudiaethau Rheolaeth
Dr Annika Beelitz
382993 Darlithydd mewn Cyfrifeg
Mr Colin Bradley
388133 Darlithydd mewn Cyfrifeg
Sara Closs-Davies
388109 Darlithydd mewn Cyfrifeg
Dr Clair Doloriert
382158 Darlithydd mewn Busnes a Rheolaeth
Mr David Ellams
382591 Cynorthwyydd Tiwtora mewn Bancio, Cyllid ac Economeg
Dr Sonya Hanna
388077 Darlithydd mewn Marchnata
Mr Danial Hemmings
388162 Darlithydd mewn Cyllid
Dr Edward Jones
388393 Darlithydd mewn Economeg (Cyfrwng Cymraeg)
Dr Doris Merkl-Davies
382120 Athro mewn Cyllid
Dr F. Saverio Stentella Lopes
382180 Darlithydd mewn Cyllid
Dr Miriam McGowan
383628 Darlithydd mewn Marchnata
Dr Siwan Mitchelmore
388345 Darlithydd mewn Busnes a Rheolaeth
Dr Ayan Orujov
383650 Darlithydd mewn Cyllid
Dr Marco Pelliccia
388109 Darlithydd mewn Economeg
Dr Helen Rogers
382171 Darlithydd mewn Cyfrifeg
Dr Chrysovalantis Vasilakis
382718 Lecturer in Economics
Nia Wyn Weatherley
388271 Cysylltai Dysgu
Dr Gwion Williams
383959 Darlithydd mewn Cyllid

Darlithwyr Rhan-amser

Aelod o Staff Ebost Ffôn Swydd
Mr Brian Jones
  Darlithydd mewn Rheolaeth Strategol a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Staff Gweinyddol

Aelod o Staff Ebost Ffôn Swydd
Melanie Brown
388075 Swyddog Cyswllt a Chefnogaeth Rhyngwladol
Alison Griffiths
383879 Gweinyddwr Ysgol
Karen Williams
382166 Cynorthwyydd Personol i Bennaeth yr Ysgol a Deon y Coleg

Canolfan Reoli

Am restr o'r staff, ewch i'w gwefan

Ymchwilwyr PhD

Os hoffech gysylltu â myfyriwr ymchwil, cysylltwch â'n Tîm Cymorth PhD ar +44 (0)1248 388197, neu ewch i'r dudalen ymchwil PhD