Digwyddiadau #Bedwyr20

13 Medi 2016
Prynhawn Agored Canolfan Bedwyr

8 Tachwedd 2016
Symposium: 'Y Gymraeg a Brexit'
Y Prif Siaradwr fydd Emyr Lewis

20 Ionawr, 2017
Cynhadledd ‘Technoleg a'r Gymraeg’ 2017

16 Mawrth 2017
Cynhadledd Ryngwladol ar Ddwyieithrwydd mewn Addysg Uwch

21 Mawrth 2017
Ffair Swyddi Cymraeg i Fyfyrwyr

7 Awst 2017
Dathliad #bedwyr20 ar stondin Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod Genedlaethol