Gweithdai 2017/2018


Dyddiad Teitl Tiwtor Lleoliad
24 Hydref 2017 Cymraeg ar y Cyfrifiadur Dr Llion Jones Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
25 Hydref 2017 Sbarduno Ysgrifennu Trawsgwricwlaidd Siwan Tecwyn Jones Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
07 Tachwedd 2017 Dysgu a Defnyddio Gramadeg Siwan Tecwyn Jones Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
09 Tachwedd 2017 Cymraeg Clir Eleri Hughes Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
23 Tachwedd 2017 Ysgrifennu ar gyfer y we Dr Llion Jones Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
29 Tachwedd 2017 Trydar yn Gymraeg Dr Llion Jones Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor