Gweithdai 2017/2018


Dyddiad Teitl Tiwtor Lleoliad
24 Hydref 2017 Cymraeg ar y Cyfrifiadur Dr Llion Jones Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
25 Hydref 2017 Sbarduno Ysgrifennu Trawsgwricwlaidd Siwan Tecwyn Jones Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
07 Tachwedd 2017 Dysgu a Defnyddio Gramadeg Siwan Tecwyn Jones Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
09 Tachwedd 2017 Cymraeg Clir Eleri Hughes Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
15 Tachwedd 2017 Trydar yn Gymraeg (cwrs yn llawn) Dr Llion Jones Pinewood Studio Cymru, Caerdydd, CF3 2GH
23 Tachwedd 2017 Ysgrifennu ar gyfer y we Dr Llion Jones Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
29 Tachwedd 2017 Trydar yn Gymraeg Dr Llion Jones Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
25 Ionawr 2018 Cymraeg Clir Eleri Hughes Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
07 Chwefror 2018 Cymraeg ar y Cyfrifiadur Dr Llion Jones Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
21 Chwefror 2018 Trydar yn Gymraeg Dr Llion Jones Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
14 Mawrth 2018 Sbarduno Ysgrifennu Trawsgwricwlaidd Siwan Tecwyn Jones Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
24 Ebrill 2018 Ysgrifennu Cymraeg ar gyfer y we Dr Llion Jones Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
3 Mai 2018 Datblygu Sgiliau Iaith Eleri Hughes Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor
12 Mehefin 2018 Trydar yn Gymraeg Dr Llion Jones Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor