Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Adroddiadau Blynyddol Safonau'r Gymraeg

Yn unol â gofynion Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, bydd Prifysgol Bangor yn paratoi Adroddiad Blynyddol ar weithredu Safonau’r Iaith Gymraeg ac yn eu cyhoeddi ar y dudalen hon.

Adroddiad Blynyddol 2018-19