Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhestr e-bost

Cyrsiau a Digwyddiadau

Gweithdai 2019/20

Trydar Canolfan Bedwyr

Dolenni Sydyn

Amdanom ni

Mae Canolfan Bedwyr yn ganolfan arloesol ym Mhrifysgol Bangor sy’n darparu gwasanaethau, ymchwil a thechnoleg ar gyfer y Gymraeg.

Mewn ugain mlynedd ers ei sefydlu yn 1996, mae’r ganolfan wedi datblygu’n ganolbwynt i ddyheadau’r Brifysgol o ran y Gymraeg.

Mae gwaith craidd y ganolfan yn ymwneud â chefnogi dau o nodau strategol y Brifysgol, sef::

  • cryfhau darpariaeth academaidd cyfrwng Cymraeg a gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol;
  • datblygu defnydd o’r Gymraeg yn y Brifysgol a’r rhanbarth.

Yn hynny o beth mae Canolfan Bedwyr yn ymateb i anghenion mewnol ac allanol. Er bod ei gwasanaethau craidd fel datblygu polisi, gwaith cyfieithu a darparu cyrsiau Iaith yn ymateb i anghenion y Brifysgol ei hun, mae’r ganolfan yn rhoi pwys mawr hefyd ar rannu ei harbenigeddau unigryw. Mae ei gwaith yn datblygu meddalwedd, terminoleg a chyrsiau ac adnoddau wedi’u teilwra yn uchel iawn ei barch ymhlith sefydliadau eraill sy’n awyddus i ddatblygu eu defnydd eu hunain o’r Gymraeg.

Yn ddiweddar, cafodd gwaith y ganolfan yn hyrwyddo a chefnogi’r Gymraeg ei gydnabod mewn arolwg sefydliadol gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) a’i wobrwyo hefyd gan y Sefydliad Materion Cymreig (IWA).