Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ap Geiriaduron

Daeth ap i'm gwneud yn hapus, o'r rhwydwaith
ces eiriadur swmpus,
a gwn y bydd ei gynnwys
yma o hyd ar flaen fy mys.

apMae'r Ap Geiriaduron yn eiriadur Saesneg-Cymraeg / Cymraeg Saesneg sy’n caniatáu i chi chwilio all-lein am filoedd o eiriau Cymraeg a Saesneg trwy nifer o ffynonellau, gan gynnwys CysGair, Y Termiadur Addysg a'r Termiadur Addysg Uwch.

Mae'r ap ar gael yn rhad ac am ddim i'w lwytho ar ddyfeisiau Android neu iOS.

Nodweddion:

 • Chwilio’n sydyn mewn amser real
 • Geiriadur all-lein er mwyn chwilio ar unrhyw adeg
 • Ap cyffredinol ar gyfer Android, iPad a’r iPhone
 • Graffigau ar gyfer Retina Display
 • Iaith y sgrin ar gael yn Gymraeg neu Saesneg, gyda modd i newid yr iaith
 • Gallu dad-dreiglo a dad-redeg berfau i ddangos ffurf wreiddiol i eiriau
 • Nodwedd manylu er mwyn cael gwybodaeth fwy manwl ar unrhyw air
 • Chwilio gyda nodau chwilio; e.e. ei ddefnyddio fel odliadur drwy chwilio am ‘*aith’ er mwyn dangos geiriau sydd yn gorffen gyda ‘aith’
 • Cynnwys y Geiriadur CysGair gyda dros 25,000 o eiriau Cymraeg a 25,000 o eiriau Saesneg
 • Cynnwys geiriadur ‘Y Termiadur Addysg’; wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru fel geiriadur o dermau addysg safonol
 • Porth i chwilio’n bellach ar-lein gyda’r Porth Termau ar termau.org
 • Diweddariadau awtomatig er mwyn ychwanegu termau a geiriau newydd

Wedi’i greu gan Patrick Robertson, David Chan, Gruffudd Prys, Dewi Jones ac aelodau eraill o Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr.

Android
iOS