Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Bar Offer Cysgliad ddim yn ymddangos

Os nad yw Bar Offer Cysgliad yn ymddangos o fewn Word neu Outlook o dan y tab Adolygu (Review), mae ambell beth y gallwch chi ei wneud cyn cysylltu â ni trwy'r wefan er mwyn derbyn cymorth.

Y peth cyntaf i'w wneud yw agor Gosodiadau (Settings) (Windows 10 - Apiau & Nodweddion) ar eich cyfrifiadur (Windows 7 - Panel Rheoli - Rhaglenni a Nodweddion) a gwneud yn siwr bod Cysgliad a Cysgliad o fewn Microsoft Office wedi' u gosod, fel yn y ddelwedd isod:-

Os yw Cysgliad a Cysgliad o fewn Microsoft Office i'w gweld, yna mae hynny'n golygu bod y ddau becyn wedi'u gosod. Y cam nesaf yw agor Word a chlicio ar Ffeil (File), ac yna Dewisiadau (Options). Dylech weld y canlynol wedyn:

Os yw CysgliadOfficeAddInExpress yn ymddangos o dan Active Application Add-ins, dylai popeth fod yn gweithio'n iawn. Os yw'n ymddangos o dan Inactive Application Add-ins (fel yn y ddelwedd isod)

mae angen i chi glicio ar y botwm Go wrth ymyl Manage COM Add-ins, rhoi tic yn y blwch sydd wrth ymyl CysgliadOfficeAddinExpress ac yna clicio ar Ok.

Os bydd CysgliadOfficeAddinExpress yn ymddangos o dan Disabled Application Add-ins rhaid newid y gwymplen i Disabled Items ac yna clicio ar Go ac ailalluogi CysgliadOfficeAddinExpress.