Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Corpws Iaith

Canolfan Bedwyr sy'n cynnal a chadw corpws iaith CEG, corpws o dros filiwn o eiriau Cymraeg.

Mae'r Ganolfan hefyd wrthi'n adeiladu sawl corpws arall er mwyn hwyluso'r gwaith technoleg iaith. Mae'r holl waith corpora i'w weld yn Porth Corpora Cenedlaethol Cymru.