Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cwestiynau Cyffredin

Beth rydym yn ei gyfieithu?

Rydym yn cyfieithu dogfennau academaidd a gweinyddol o’r Saesneg i’r Gymraeg ac o’r Gymraeg i’r Saesneg.

Byddai enwi’r holl fathau o ddogfennau yr ydym yn eu cyfieithu’n creu rhestr faith iawn! Ymysg y dogfennau yr ydym yn cyfieithu y mae llythyrau, memos, e-byst, taflenni gwaith, llawlyfrau cwrs, adroddiadau gweinyddol, polisïau, papurau arholiad, aseiniadau myfyrwyr, cofnodion cyfarfodydd, datganiadau i’r wasg, disgrifiadau modiwl, hysbysebion, swydd-ddisgrifiadau a ffurflenni cais, posteri, bwydlenni, nodiadau cwrs, cyflwyniadau PowerPoint a llawer mwy...

Cysylltwch â ni trwy e-bost (cyfieithu@bangor.ac.uk) i drafod eich anghenion.