Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cydweithio ag Ysgolion Academaidd

Yn ogystal a'i darpariaeth o fodiwlau dewisol, mae Uned Gloywi Iaith Canolfan Bedwyr yn cydweithio â rhai o ysgolion academaidd Prifysgol Bangor er mwyn rhoi cefnogaeth sgiliau iaith Gymraeg i fyfyrwyr yr ysgolion hynny.

Ysgol y Gyfraith
Mae’r modiwl cydweithredol Y Gyfraith yn Gymraeg yn cael ei ddysgu ar y cyd rhwng Ysgol y Gyfraith ac Uned Gloywi Iaith Canolfan Bedwyr. Pwrpas y modiwl yw datblygu sgiliau cyfreithiol sylfaenol y myfyrwyr law yn llaw â meithrin eu sgiliau ieithyddol yn y Gymraeg. Mae’r modiwl yn cael ei ddysgu drwy gyfuniad o ddiwrnodau preswyl, sesiynau fideo gynadledda ac ymarferion iaith ar y Porth. Mae’r modiwl hwn ar gael i fyfyrwyr prifysgolion ar draws Cymru.

Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth
Rheolaeth Amgylcheddol Gynaliadwy (MSc / MA)
Mae’r cwrs meistr cyfrwng Cymraeg unigryw hwn wedi ei anelu at fyfyrwyr sydd â diddordeb gwirioneddol mewn datblygiad cynaliadwy a materion amgylcheddol. Mae'r Uned Gloywi Iaith yn cyfrannu at y radd hon drwy gynnig modiwl sy’n datblygu sgiliau iaith y myfyrwyr gan eu cefnogi i gyflawni eu gwaith academaidd yn hyderus drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’r modiwl hefyd yn eu paratoi i weithio’n ddwyieithog ym maes yr amgylchedd.

Sesiynau Iaith sy'n rhan o fodiwlau Sgiliau Astudio
Rydyn ni’n cyfrannu at fodiwlau sgiliau astudio i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf mewn tair ysgol:

  • Gwyddorau Cymdeithas
  • Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth
  • Cerddoriaeth

Pwrpas y sesiynau hyn ydy datblygu sgiliau iaith a hyder y myfyrwyr wrth iddyn nhw ddechrau ar eu cyfnod yn y brifysgol. Mae’r sesiynau’n help iddyn nhw wneud aseiniadau Cymraeg yn eu prif bynciau ac yn eu paratoi at fyd gwaith dwyieithog. Maent hefyd yn ddefnyddiol i’r rhai sydd am ymgeisio am Dystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.