Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyfarfodydd


  • Bydd y brifysgol yn sicrhau bod myfyrwyr, y cyhoedd a chynrychiolwyr o sefydliadau yng Nghymru yn cael cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyfarfodydd.
  • Cyfarfodydd gyda myfyrwyr
  • Cyfarfodydd gyda'r cyhoedd / cynrychiolwyr sefydliadau yng Nghymru: gweler arweiniad
  • Rhaid i ddeunyddiau (e.e. PowerPoints) a arddangosir mewn cyfarfodydd sy'n agored i fyfyrwyr a'r cyhoedd fod yn ddwyieithog.
  • Bydd dogfennau (agenda, cofnodion, papurau) cyfarfodydd cyhoeddus yn ddwyieithog. Bydd dogfennau cyfarfodydd mewnol lle darperir cyfieithu ar y pryd yn ddwyieithog.
  • Os yw aelod o staff y brifysgol yn mynd i gyfarfod yng Nghymru a drefnir gan drydydd parti, dylid ystyried yn ofalus yr iaith a ddefnyddir yn y cyflwyniad; er enghraifft, yng nghyd-destun iaith waith arferol y trydydd parti.