Gwaith Polisi Iaith Canolfan Bedwyr

Prif swyddogaeth Uned y Cynllun Iaith yw rhoi arweiniad, cyngor a chymorth am faterion yn ymwneud â gweithrediad y Cynllun Iaith ym Mhrifysgol Bangor. Mae’r Uned yn gweithio gyda staff a myfyrwyr ar draws y Brifysgol er mwyn datblygu’r Cynllun a chynnig cymorth ymarferol i’w weithredu.

Ceir rhagor o wybodaeth am natur a chynnwys y Cynllun Iaith a'r ffordd y mae'n cael ei weithredu ym Mhrifysgol Bangor trwy ddilyn y dolenni ar ymyl y dudalen.

Os oes gennych gwestiynau pellach cysylltwch â cynllun.iaith@bangor.ac.uk.