Cynnig Cysgliad

Yr hyder i ddefnyddio'r Gymraeg am £20

Mae Cysgliad yn feddalwedd sy'n:

  • cywiro camgymeriadau sillafu a threiglo
  • cynnwys geiriaduron, thesawrws a rhedwr berfau

(Mae'r feddalwedd yn dod ar ffurf ffeil i'w llwytho i lawr ac ar gyfer peiriannau PC yn unig).

Llenwch y ffurflen (mae pob maes yn ofynnol), ac yna cewch dalu ar-lein ar y dudalen nesaf.

Sefydliadau

Ffoniwch (01248) 383293, neu e-bostiwch cysgliad@bangor.ac.uk i gael pris trwydded flynyddol. Mae'r drwydded hon hefyd yn caniatáu i'ch gweithwyr/myfyrwyr lwytho copi personol i lawr drwy eu cyfeiriad e-bost sefydliadol heb gost ychwanegol.

Manylion y Prynwr