Cynnig Cysgliad

Yr hyder i ddefnyddio'r Gymraeg am £20

Mae Cysgliad yn feddalwedd sy'n:

  • cywiro camgymeriadau sillafu a threiglo
  • cynnwys geiriaduron, thesawrws a rhedwr berfau

(Mae'r feddalwedd yn dod ar ffurf ffeil i'w llwytho i lawr ac ar gyfer peiriannau PC yn unig).

* * * O fewn un diwrnod gwaith i osod eich archeb, byddwch yn derbyn manylion trwydded sy’n caniatáu i chi lwytho’r feddalwedd o wefan Cysgliad. * * *

Mae Cysgliad yn cynnwys meddalwedd sy'n eich cynorthwyo i ysgrifennu'r Gymraeg yn y swyddfa a'r cartref. Mae'n cynnwys Cysill (rhaglen sy'n gwirio sillafu a gramadeg) a Cysgeir (casgliad o eiriaduron electronig Cymraeg/Saesneg). Bydd eich trwydded yn cael ei chysylltu i'ch cyfeiriad e-bost. Mae'n bwysig eich bod yn nodi eich cyfeiriad post hefyd wrth osod eich archeb er mwyn i ni allu cofrestru'r drwydded.

Llenwch y ffurflen (mae pob maes yn ofynnol), ac yna cewch dalu ar-lein ar y dudalen nesaf.

Sefydliadau

Ffoniwch (01248) 383293, neu e-bostiwch cysgliad@bangor.ac.uk i gael pris trwydded flynyddol. Mae'r drwydded hon hefyd yn caniatáu i'ch gweithwyr/myfyrwyr lwytho copi personol i lawr drwy eu cyfeiriad e-bost sefydliadol heb gost ychwanegol.

Manylion y Prynwr