Cynnig Cysgliad

Yr hyder i ddefnyddio'r Gymraeg am £20

Mae Cysgliad yn feddalwedd sy'n:

  • cywiro camgymeriadau sillafu a threiglo
  • cynnwys geiriaduron, thesawrws a rhedwr berfau

Gofynion System Cysgliad

Mae Cysgliad yn addas ar gyfer cyfrifiaduron personol sy'n rhedeg ar Windows 7, 8 a 10. Nid yw Cysgliad yn gweithio gyda MacOS; gweler y nodyn isod.

Cysgliad ar macOS

Cafodd fersiwn o Cysgliad ar gyfer Mac OSX 10.4 ac is ei ddatblygu yn 2008 gyda chymorth grant oddi wrth Fwrdd yr Iaith. Nid yw'r fersiwn hwn wedi'i ddiweddaru ers hynny ac nid yw'r feddalwedd yn cael ei chynnal bellach. Mae modd cael mynediad i'r ffeiliau yma. Ymddiheurwn nad oes fersiwn mwy cyfredol ar gael ar gyfer macOS.

Proses Prynu Cysgliad

* * * O fewn un diwrnod gwaith i osod eich archeb, byddwch yn derbyn manylion trwydded sy’n caniatáu i chi lwytho’r feddalwedd o wefan Cysgliad. * * *

Mae Cysgliad yn cynnwys meddalwedd sy'n eich cynorthwyo i ysgrifennu'r Gymraeg yn y swyddfa a'r cartref. Mae'n cynnwys Cysill (rhaglen sy'n gwirio sillafu a gramadeg) a Cysgeir (casgliad o eiriaduron electronig Cymraeg/Saesneg). Bydd eich trwydded yn cael ei chysylltu i'ch cyfeiriad e-bost. Mae'n bwysig eich bod yn nodi eich cyfeiriad post hefyd wrth osod eich archeb er mwyn i ni allu cofrestru'r drwydded.

Llenwch y ffurflen (mae pob maes yn ofynnol), ac yna cewch dalu ar-lein ar y dudalen nesaf.

Sefydliadau

Ffoniwch (01248) 383293, neu e-bostiwch cysgliad@bangor.ac.uk i gael pris trwydded flynyddol. Mae'r drwydded hon hefyd yn caniatáu i'ch gweithwyr/myfyrwyr lwytho copi personol i lawr drwy eu cyfeiriad e-bost sefydliadol heb gost ychwanegol.

Manylion y Prynwr