Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwasanaethau Derbynfa


  • Dylai gwasanaethau derbyn fod ar gael yn ddwyieithog bob amser a dylai staff bob amser gyfarch ymwelwyr yn Gymraeg a Saesneg.
  • Dylai staff sy'n siarad Cymraeg mewn derbynfa wisgo bathodynnau oren 'Iaith Gwaith' i ddangos eu bod yn siaradwyr Cymraeg.
  • Dylid cael arwydd mewn derbynfeydd yn nodi bod croeso i bobl ddefnyddio'r Gymraeg yn y dderbynfa. Mae'r arwyddion ar gael gan yr adran Cyfathrebu Corfforaethol.