Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Adnoddau Enwau Lleoedd

Gwefan Enwau Cymru
Gwefan i helpu canfod a oes enw Cymraeg ar gyfer enw lle Saesneg yw gwefan Enwau Cymru (ond mae hi’n gweithio i’r gwrthwyneb hefyd). Mae’n rhoi cyfeirnod grid, sir/bwrdeistref fodern a sir draddodiadol y lleoliad hefyd er mwyn helpu gwahaniaethu rhwng sawl Newport gwahanol, er enghraifft.

Gwefan Archif Melville Richards
Crëwyd y wefan ar gyfer prosiect Archif Melville Richards y Ganolfan Enwau Lleoedd gan Canolfan Bedwyr. Gellir defnyddio'r wefan i chwilio drwy slipiau ymchwil enwau lleoedd yr Athro Melville Richards, un o gyn-benaethiaid adran Gymraeg y Brifysgol ac un o brif ysgolheigion enwau lleoedd Cymru.