Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modiwlau Myfyrwyr

Os ydych chi’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor, ac eisiau datblygu eich sgiliau Cymraeg, mae gennym ni gwrs ar eich cyfer chi!

Rydyn ni’n cynnig modiwlau ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-radd sydd eisiau gwella eu sgiliau Cymraeg a dod yn fwy hyderus i ddefnyddio'r iaith yn eu gwaith academaidd.

Mae'r Uned Gloywi Iaith hefyd yn cydweithio â rhai o ysgolion academaidd Prifysgol Bangor er mwyn rhoi cefnogaeth sgiliau iaith Gymraeg i fyfyrwyr yr ysgolion hynny o fewn eu modiwlau craidd.

Dyma fodiwlau Canolfan Bedwyr ar gyfer myfyrwyr:

Blwyddyn 1

CCB1001/CCB1201 Sgiliau Defnyddio’r Gymraeg 10 credyd, Semester 1 neu 2

Blwyddyn 2 a 3*

CCB2201/CCB3201 Sgiliau Defnyddio’r Gymraeg 10 credyd, Semester 2 yn unig

Nod y modiwlau iaith hyn yw codi hyder llafar ac ysgrifenedig myfyrwyr yn y Gymraeg wrth i chi ddechrau ar eich cyfnod yn y Brifysgol. Bydd hyn yn help i chi wrth wneud aseiniadau yn y Gymraeg yn eich prif bynciau, ac yn eich paratoi at y byd gwaith. Bydd hefyd yn ddefnyddiol i chi os ydych chi am ymgeisio am Dystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Blwyddyn 2 a 3*

CCB2202/CCB3202 Ymdrin â’ch Pwnc yn Gymraeg 10 credyd, Semester 2

Mae hwn yn fodiwl sy’n canolbwyntio ar ddatblygu eich hyder a’ch sgiliau iaith i drafod eich pwnc academaidd yn y Gymraeg. Bydd yn ddefnyddiol i chi os ydych am ysgrifennu traethodau academaidd yn y Gymraeg, neu am drafod eich pwnc yn y Gymraeg mewn seminarau, tiwtorialau a chyflwyniadau. Bydd hefyd yn eich paratoi at weithio’n hyderus yn y Gymraeg yn eich maes ac at ymgeisio am Dystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

*Mae myfyrwyr Blwyddyn 2 a 3 yn cael eu dysgu gyda’i gilydd ar y modiwlau hyn. Cewch ddilyn y modiwlau yn yr ail neu’r drydedd flwyddyn ac mae’n bosibl i chi ddilyn y ddau fodiwl ar yr un pryd. Ond cofiwch, chewch chi ddim dilyn yr un modiwl fwy nag unwaith.

Ôl-radd

ZXC4202 Ymdrin â’ch Pwnc Drwy’r Gymraeg 10 credyd, Semester 2

Mae hwn yn fodiwl ar gyfer graddedigion sy’n gallu trafod eu maes academaidd yn hyderus yn Saesneg ond yn ansicr pan fydd angen gwneud hynny yn Gymraeg. Bydd yn ddefnyddiol i chi os ydych chi eisiau ysgrifennu eich traethawd ymchwil yn Gymraeg neu os ydych chi am gyflwyno seminarau neu wneud cyflwyniadau ar eich maes arbenigol yn Gymraeg. Bydd hefyd yn eich paratoi at weithio’n hyderus yn y Gymraeg yn eich maes ac at ymgeisio am Dystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.