Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Offer Gwirio Iaith yr Uned Technolegau Iaith

Gwirydd sillafu a gwirydd gramadeg Cysill
(ar gael o fewn pecyn Cysgliad)
Mae Cysill, sydd ar gael o fewn pecyn Cysgliad, yn cynnwys gwirydd gramadeg yn ogystal â gwirydd sillafu. Mae’r gwirydd gramadeg yn gallu cywiro camdreiglo a chamgymeriadau gramadegol, gan roi’r rheswm pam fod y gwall yn cael ei gyfrif yn anghywir.

Cysil Ar-lein
Mae Cysill Ar-lein (2009) yn wefan rhad ac am ddim ar gyfer gwirio sillafu a gramadeg Cymraeg. Mae’n seiliedig ar raglen fasnachol gwirio sillafu a gramadeg Cysill sy’n rhan o becyn meddalwedd Cysgliad (2004) ar gyfer Windows, ond mae wedi’i gyfyngu i wirio testunau 3000 nod o hyd. Fel sydd wedi’i nodi yn y Telerau Defnydd, caiff testunau a gyflwynir i’r wefan eu storio fel corpws ar gyfer ymchwil academaidd, sy’n ffurfio ffynhonnell ddefnyddiol o gyfrif amlderau geiriau, geiriau newydd, gwallau cyffredin, ffurfiau tafodieithol ac enwau. Nid yw’r corpws ar gael yn gyhoeddus oherwydd rhesymau yn ymwneud â phreifatrwydd, ond ceir rhannau anonymeiddiedig ohono yn ein Corpws Enghreifftiol Cyweiriau Iaith.

Gwirydd sillafu Microsoft Office
Canolfan Bedwyr sy’n gyfrifol am ddatblygu a chynnal a chadw'r gwirydd sillafu sydd o fewn rhaglenni Microsoft Office. O fewn rhaglenni fel Microsoft Word, mae’r gwirydd sillafu yn tanlinellu unrhyw air Cymraeg sydd wedi ei gamsillafu gyda llinell goch, ac yn cynnig awgrym o sillafiad cywir pan gliciwch ar y gair gyda botwm de eich llygoden.

Gwirydd sillafu Open Office
Canolfan Bedwyr sydd hefyd gyfrifol am ddatblygu a chynnal a chadw'r gwirydd sillafu o fewn Open Office, casgliad o raglenni rhydd a rhad ac am ddim sy’n cynnwys meddalwedd prosesu geiriau a chyflwyniadau. Yn union fel y mae gwirydd Microsoft Office gweithredu, mae’r gwirydd sillafu yn Open Office yn tanlinellu unrhyw air Cymraeg sydd wedi ei gamsillafu gyda llinell goch, ac yn cynnig awgrym o sillafiad cywir pan gliciwch ar y gair gyda botwm de eich llygoden.