Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Technoleg Lleferydd

Mae gan dechnolegau iaith a lleferydd y gallu i gynhyrchu ac ymateb i leferydd dynol. Yn wreiddiol, datblygwyd y technolegau hyn er mwyn cynorthwyo defnyddwyr gyda nam ar eu golwg ac anableddau eraill. Bellach mae technolegau iaith lleferydd wedi’u plethu i fywydau pawb, gan ganiatáu i ddefnyddwyr gyfathrebu gyda ffonau symudol, setiau teledu a gwasanaethau canolfannau galw.

Mae mwy o wybodaeth ar y Porth Technolegau Iaith Cenedlaethol Cymru