Hydref 2019

SuLlMaMeIGSa
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Cyflwyniad i Gynaliadwyedd

Academi Fusnes Gogledd Cymru - Modiwl Cam 2

Lleoliad:
Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Llun 7 Hydref 2019 – Dydd Llun 28 Hydref 2019
Cyflwynydd:
Academi Fusnes Gogledd Cymru
Cyswllt:
Academi Fusnes Gogledd Cymru
01248 382475
Mwy o wybodaeth:
https://www.bangor.ac.uk/business/nwba/modules.php.cy

Mae'r cwrs yma'n rhedeg dros 3 diwrnod llawn: dydd Llun 7 / 14/ 28 Hydref

Wrth wraidd datblygu cynaliadwy mae'r gydberthynas rhwng y ffactorau amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol.  Mae strategaeth fusnes gynaliadwy yn cael effaith gadarnhaol yn y meysydd hyn, yn creu gwerth ac yn helpu i gefnogi llwyddiant busnes.

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno prif gysyniadau cynaliadwyedd y gellir eu rhoi ar waith mewn amrywiaeth o weithleoedd.  Mae'n datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o gynaliadwyedd ar lefel ryngwladol (Amcanion Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig) a lefel genedlaethol (Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015) ac yn edrych ar sut y gall rheolwyr a'r gweithlu fabwysiadu'r fframweithiau hyn i greu busnes cynaliadwy.

Gwneir defnydd helaeth o enghreifftiau penodol ac astudiaethau achos a dealltwriaeth o fframweithiau cynaliadwyedd a ddatblygwyd trwy gymhwyso a thrafod ymarferol.

 

Cost y cwrs yma yw rhwng £150 - £250, yn ddibynnol ar faint eich busnes