Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Hydref 2019

SuLlMaMeIGSa
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Dadansoddi Busnes Strategol (SBA)

Academi Busnes Gogledd Cymru - Modiwl Cam 1

Lleoliad:
Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Mawrth 8 Hydref 2019 – Dydd Mawrth 22 Hydref 2019
Cyflwynydd:
Academi Busnes Gogledd Cymru
Cyswllt:
Academi Fusnes Gogledd Cymru
01248 382869
Mwy o wybodaeth:
https://www.bangor.ac.uk/business/nwba/strategic-business-analysis.php.cy

Mae'r cwrs yma yn rhedeg dros 2 ddiwrnod: Dydd Mawrth 3 & 17 Medi. Byddwch hefyd yn derbyn mentora 1-i-1 yn eich gweithle

Lefel 5 / 10 Credyd

Amcan y modiwl hwn yw gwella eich dealltwriaeth o'r amgylchedd busnes mewnol ac allanol trwy ganolbwyntio ar 7 maes allweddol busnes. Bydd y cyfranogwyr yn ennill y sgiliau a'r dulliau angenrheidiol i gefnogi a rheoli busnes a gweithlu sy'n tyfu. 

Yn ystod y modiwl, byddwch yn edrych ar ffyrdd o:

  1. gael y gwerthiant a'r targedau cynhyrchu mwyaf posibl i sicrhau eich bod yn effeithlon ac yn broffidiol yn eich busnes
  2. gwella prosesau a threfniadau gweithredol
  3. gwella perfformiad a chymhelliant y tîm 
  4. cael mantais gystadleuol o fewn eich sector
  5. cystadlu mewn marchnad fyn-eang

Cyflwynir pob un o'r 7 thema mewn sesiynau byr, effeithiol yn ystod y modiwl dau ddiwrnod:

1. Rheolaeth Ariannol

2. Gwerthiant a Marchnata

3. Rheoli Gweithrediadau

4. Cysylltiadau Busnes

5. Strategaeth Busnes

6. Llywodraethu a Moeseg

 

7. Datblygu Pobl

 

Ymdrinnir â chynaliadwyedd busnes hefyd yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Cefnogaeth Mentora:

Byddwch yn derbyn cefnogaeth un-i-un gan fentor busnes profiadol a fydd yn gweithio gyda chi i adolygu eich busnes yn strategol a chwblhau Dadansoddiad Anghenion Hyfforddi pwrpasol a fydd yn eich helpu i nodi anghenion hyfforddi unigryw eich sefydliad. Mae hyfforddiant dilynol ar gael hefyd drwy'r rhaglen i ddatblygu sgiliau eich gweithlu

 

Cost y cwrs yma yw rhwng£150 - £250, yn ddibynnol ar faint eich busnes