Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cyfleusterau Gwasanaeth Cynadleddau ac Arlwyo

Mae Prifysgol Bangor â nifer o gyfleusterau cynadledda. Yn eu plith:

Mae gan y Brifysgol ei mannau gwerthu bwyd ei hun sydd ar agor i’r cyhoedd yn ogystal â myfyrwyr a staff: