Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Cyfleusterau Chwaraeon

Cyfleusterau

Yn ogystal â darparu i’n 55 o glybiau myfyrwyr, mae Prifysgol Bangor hefyd yn darparu cyfleusterau chwaraeon i oddeutu 50 o glybiau, timau a grwpiau lleol. Canolfan Brailsford yw Canolfan Hamdden y Brifysgol ac mae’n darparu cyfleusterau chwaraeon a hamdden i aelodau’r Brifysgol a’r cyhoedd.

Mae cyfleusterau dan-do ar gyfer ystod eang o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, yn cynnwys codi pwysau, dosbarthiadau aerobeg, criced dan-do, sboncen, trampolinio a llawer mwy.

Bwrsariaethau Chwaraeon

Yn oystal â darparu caeau chwarae, neuaddau a chyrtiau, mae Prifysgol Bangor yn darparu bwrsariaethau ar gyfer athletwyr lleol er mwyn eu galluogi i hyfforddi yma yn rhad ac am ddim. Caiff ceisiadau eu derbyn yn flynoddol ac mae sawl un sydd wedi elwa ar bwrsariaethau hyn wedi cynrychioli Cymru a Phrydain yn eu campau maes o law.

Parneriaethau Cymunedol

Mae Prifysgol Bangor yn cydweithio’n agos â darparwyr chwaraeon lleol eraill er mwyn manteisio ar gyfleoedd cyllido. Yn 2014, darparodd Prifysgol Bangor gyllid ar gyfer cae-pob-tywydd 3G newydd ar safle Stadiwm Prifysgol Bangor a chreu adnodd buddiol ar gyfer ystod ehangach fyth o glybiau lleol.

Cafodd y dôm pêl-rwydd a thenis yn Nghanolfan Brailsford ei chyd-ariannu gan y Brifysgol a Chwaraeon Cymru a rhoddir blaenoriaeth i’r timau pêl-rwyd ieuenctid ac oedolion sy’n ei defnyddio.