Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Addysgedau ac Ysgoloriaethau

Dyfarnu Ysgoloriaethau Chwaraeon i athletwyr elitaidd Bangor

Pob blwyddyn, bydd Prifysgol Bangor yn cefnogi myfyrwyr â gallu mewn chwaraeon trwy gynnig nifer o Ysgoloriaethau Chwaraeon i fyfyrwyr sy'n astudio ar gyfer gradd mewn unrhyw bwnc.

Cysylltwch â iona.williams@bangor.ac.uk ar gyfer ceisiadau 2020/21. Dyddiad Cau Mawrth 31 & Hydref 31 2020.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Bwrsariaeth Canolfan Brailsford 2020/21

Mae nifer cyfyngedig o addysgedau Canolfan Brailsford ar gael i athletwyr rhagorol i’w galluogi i ddefnyddio’r cyfleusterau hamdden ym Canolfan Brailsford fel rhan o’u rhaglenni hyfforddi.

  • Bwriedir addysgedau ar gyfer aelodau o’r gymuned leol sy’n anelu at anrhydedd cynrychiadol.
  • Bydd y grant yn mynd at gostau defnyddio’r Ystafelloedd Ffitrwydd a/neu gyfleusterau hyfforddi eraill, sy’n rhan annatod o raglen hyfforddi’r ymgeisydd. Ni fydd yn talu am gost defnyddio’r cyfleusterau amser hamdden.
  • Dylai ceisiadau roi achos ysgrifenedig dros ddefnyddio’r cyfleusterau penodol a chynnwys amlinelliad o raglen hyfforddi, curriculum vitae a nodyn o gefnogaeth gan hyfforddwr. 
  • Dylai ceisiadau ar gyfer 2020/21 gael eu cyflwyno erbyn dydd Llun Hydref 5ed, 2020 i iona.williams@bangor.ac.uk

Ystyrir ceisiadau gan Dîm Rheoli Canolfan Brailsford.

Gwobr Goffa Llew Rees

Mae'r wobr yn cael ei dyfarnu bob blwyddyn i'r myfyriwr Prifysgol Bangor sydd wedi gwneud y cyfraniad mwyaf i godi proffil chwaraeon y Brifysgol gan ei gyflawniad personol ar lefel genedlaethol neu ryngwladol, ac sydd hefyd wedi cyfrannu a chymryd rhan mewn cystadlaethau yn cynrychioli'r Brifysgol fel unigolyn neu fel aelod o dîm.

Am fwy o wybodaeth neu am ffurflen gais cysylltwch â Iona Williams iona.williams@bangor.ac.uk.