Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwirfoddoli Myfyrwyr

Mae gan Undeb y Myfyrwyr Bangor adain weithgar ym maes gwirfoddoli sy’n neilltuo cyfanswm o 600 awr yr wythnos ar gyfer projectau cymunedol.

Ar gyfartaledd, mae Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor (GMB) yn darparu 35 project fesul blwyddyn academaidd ac yn llwyddo i ffurfio perthynas agos â’r gymuned.

Am fwy o wybodaeth ar brojectau cyfredol, ewch i dudalen gwe Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor.

Mae Prifysgol Bangor wedi ymrwymo i hyrwyddo cynaliadwyedd ac i ddangos fod ein gweithgareddau yn cyfrannu at nodau llesiant Cymru a nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig.

Mae’n myfyrwyr, drwy eu gweithgareddau gwirfoddoli yn cyfrannu’n uniongyrchol at y nodau Cymreig canlynol:

 • Cymru iachach
 • Cymru o gymunedau cydlynus
 • Cymry sy’n fwy cyfartal
 • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
 • Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-ang

A rhai o nodau’r Cenhedloedd Unedig

 • 3. Iechyd a llesiant da
 • 4. Addysg o safon
 • 5. Cyfartaledd gender
 • 10. Llai o anghyfartaledd
 • 15. Bywyd ar y ddaear
 • 16. Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau cryf
 • 17. Partneriaeth ar gyfer y nodau
Nodau Llesiant Cymru a Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig