Gwirfoddoli Myfyrwyr

Mae gan Undeb y Myfyrwyr Bangor adain weithgar ym maes gwirfoddoli sy’n neilltuo cyfanswm o 600 awr yr wythnos ar gyfer projectau cymunedol.

Ar gyfartaledd, mae Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor (GMB) yn darparu 35 project fesul blwyddyn academaidd ac yn llwyddo i ffurfio perthynas agos â’r gymuned.

Am fwy o wybodaeth ar brojectau cyfredol, ewch i dudalen gwe Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor.