Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prentisiaethau Gradd

Beth yw prentisiaeth gradd?

Mae prentisiaethau gradd yn cynnig llwybr amgen at addysg uwch draddodiadol. Maent yn cyfuno gwaith llawn amser ac astudio'n rhan amser yn y brifysgol.

Gallwch ennill gradd ac aros mewn cyflogaeth

Sut mae prentisiaeth gradd yn gweithio?

Ar y cwrs hwn mae myfyrwyr yn gweithio am bedwar diwrnod yr wythnos gyda'u cyflogwr. Cânt eu rhyddhau i astudio am ddiwrnod a gyda'r nos yn y coleg, ac yna yn y brifysgol.  Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf byddwch yn astudio yng Ngrŵp Llandrillo Menai, cyn symud i Brifysgol Bangor am y flwyddyn ddiwethaf i gwblhau'r cymhwyster BSc. Byddwch yn graddio yn y diwedd gyda gradd o Brifysgol Bangor.

Y Costau

Caiff prentisiaeth gradd ei hariannu'n llawn, byddwch yn cael profiad gwaith gwerthfawr a gradd sy'n berthnasol i'r diwydiant heb ddim cost i chi!

Y Manteision

  • Dim dyled - Ariennir y cwrs yn llawn ac mae'n cyfuno holl fanteision gradd gonfensiynol heb yr anfanteision ariannol.
  • Ennill pres wrth ddysgu - Mae cyflogaeth Prentisiaid Gradd yn rhan o'r cwrs, sy'n golygu y byddwch yn ennill cyflog wrth astudio.
  • Cymhwyster y diwydiant - Mae'r cymhwyster hwn yn perthyn yn uniongyrchol i'r diwydiant, a bydd yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol i weithwyr a chyflogwyr fedru llwyddo.
  • Sgiliau cyflogadwyedd - Ochr yn ochr â'r cymhwyster academaidd, mae Prentisiaeth Gradd yn fodd i fyfyrwyr wneud profiad gwaith ymarferol a datblygu gyrfa fel gweithwyr TG proffesiynol.

Sut i wneud cais

Bydd angen i gyflogwyr gysylltu â ni'n uniongyrchol i drafod y cyfleoedd sydd ar gael apprenticeships@bangor.ac.uk.

Bydd angen bod y gweithwyr mewn cyflogaeth lawn amser neu ran amser (o leiaf 16 awr yr wythnos) yn y diwydiant TG a dylent gysylltu â ni'n uniongyrchol i gael rhagor o wybodaeth - apprenticeships@bangor.ac.uk

Pa Brentisiaethau Gradd sydd ar gael?

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer Prentisiaethau Gradd mewn:

Byddwn yn cynnig rhai eraill mewn disgyblaethau sy'n ymwneud â pheirianneg o 2020 ymlaen. Cysylltwch â ni i fanteisio ar gyfle gwych: apprenticeships@bangor.ac.uk

Canllaw i Gyflogwyr

Canllaw i Gyflogwyr (Pdf)