Myfyriwr yn dewis llyfr yn y llyfrgell

Athroniaeth a Chrefydd

Darganfyddwch ein Cyrsiau Israddedig

Pam Astudio Athroniaeth a Chrefydd?

Athroniaeth yw'r astudiaeth o natur sylfaenol gwybodaeth, realiti a bodolaeth. Mae'n ffordd o feddwl am y byd, y bydysawd, a'r gymdeithas. Mae crefydd yn rhychwantu hanes, dyma brif fynegiant ymgais dynoliaeth i ddod o hyd i ystyr a phwrpas, ac mae'n dylanwadu ar ddiwylliannau ac yn chwarae rhan fawr wrth lunio tirwedd wleidyddol heddiw. Mae deall y ffenomen hon yn ein helpu i archwilio cwestiynau mwyaf sylfaenol ein bodolaeth

 • Mae'r ysgol wedi ei lleoli yng nghanol campws mawreddog y brifysgol ac mae gan bynciau Athroniaeth a Chrefydd hanes hir a nodedig o gael eu dysgu ym Mangor ers mwy na chanrif.
 • Mae ein staff yn cyflawni llawer o waith ymchwil ac yn cynnwys ymchwil gyfredol yn eu haddysgu.
 • Rydym yn cynnig cyfle i fyfyrwyr astudio Athroniaeth a Chrefydd fel gradd Anrhydedd Sengl, neu ar y cyd â nifer o bynciau eraill fel rhan o radd gydanrhydedd.

yn y 10 uchaf

maes pwnc Athroniaeth

Guardian University Guide 2020

Gorau yng Nghymru

am Foddhad Myfyrwyr: Athroniaeth ac Astudiaethau Crefyddol

NSS 2021

Yn y 10 Uchaf

yn y DU am Foddhad Myfyrwyr

Athroniaeth NSS 2021

yn y 10 uchaf

yn fodlon ag adborth: Athroniaeth (1af) yn 2019 a 2020

Guardian University Guide 2020

Image of Llio Wyn Owen

PROFFIL MYFYRIWR Llio Wyn Owen

Athroniaeth a Chrefydd

"Mae’r Ysgol Athroniaeth a Chrefydd yn un fechan, a hynny’n beth braf - mae gan y darlithwyr ddigon o amser i bawb, ac maent wastad yn help mawr, heb sôn am yr hwyl rydym ni gyd yn ei gael bob dydd. Rydw i’n edrych ymlaen at fynd i bob darlith."

Ein Hymchwil o fewn Athroniaeth a Chrefydd

Mae arbenigedd y staff Athroniaeth a Chrefydd yn gorwedd yn fras ym meysydd athroniaeth y Gorllewin a chrefyddau'r Gorllewin a'r Dwyrain, ac mae'n cynnwys athroniaeth crefydd, moeseg ac astudiaethau seicdreiddiol. Mae'r staff yn arbenigwyr sy'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol yn eu priod faes, gan ddod â gwybodaeth a brwdfrydedd i'w haddysgu.

Mae gan yr adran gymuned weithgar o fyfyrwyr ymchwil ac mae'n cynnig goruchwyliaeth ymchwil mewn amrywiaeth o feysydd arbenigol, gan gynnwys:

 • Athroniaeth Crefydd
 • Meta-foeseg a moeseg normadol
 • Meta-athroniaeth
 • Problem Drygioni
 • Estheteg
 • Astudiaethau Islamaidd
 • Ffwndamentaliaeth
 • Astudiaethau seicdreiddiol
 • Astudiaethau Jungaidd
 • Cymdeithaseg Crefydd
 • Iechyd meddwl a pherthynas hynny â dirfodaeth a chrefydd.
Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

Meysydd pwnc eraill sydd yn berthnasol

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn y meysydd pwnc yma hefyd.

It looks like you’re visiting from outside the UK, would you like to be redirected to the international page?